Spirometer


spirometer

Een spirometer is een toestel om de longfunctie te meten. Het wordt typisch gebruikt door een arts, maar steeds vaker worden mensen met luchtwegproblemen (zoals astma, COPD of mucoviscidose) thuis opgevolgd met een spirometer.

Spirometrie is een eenvoudige test die door de huisarts of de longspecialist uitgevoerd wordt. De test is ongevaarlijk en is snel uitgevoerd.

Omdat het belang van chronische longziektes zoals astma en COPD steeds toeneemt, wordt de spirometer ook steeds vaker gebruikt.

Er kunnen verschillende soorten testen uitgevoerd worden met een spirometer. De belangrijkste is geforceerde vitale capaciteit die de belangrijke flow-volume curve geeft.

Andere spirometrie testen zijn de (trage) vitale capaciteit en de maximale vrijwillige ventilatie.

Er worden ook vaak spirometrie testen na toediening van medicatie uitgevoerd om de resultaten ervan te vergelijken met de testen zonder medicatie.